Aditíva a prísady do paliva

5 (100%) 7 votes

Aditíva sú prísady, ktoré zlepšujú vlastnosti palív automobilov

Aditíva sú chemikálie a zmesi pridávané do palív už pri výrobe. Výrobcovia sa tak snažia palivu zabezpečiť také parametre, ktoré bude spĺňať potrebné technické normy, bez ktorých by nebolo možné palivo predávať v súlade so zákonom. Vzhľadom k tomu, že výrobné aditivácie paliva vyžaduje zo strany výrobcu ďalšie náklady, možno túto aditivácii považovať za dostatočnú iba z hľadiska zákonných predpisov, nie z hľadiska jazdných vlastností.

Doplnkové aditíva sú komerčne predávané chemické zmesi ktoré si pridávajú do paliva samotný motoristi pri tankovaní paliva. Záleží len na vodičovi, aké aditíva si vyberie, pretože na trhu je palivových prísad pre benzínové, dieselové a aj plynové motory značné množstvo. Je teda potrebné sa dobre informovať na kvalitné aditíva a prísady. Takéto prípravky sa predávajú priamo v servisoch, čerpacích staniciach, špecializovaných predajniach alebo v kvalitných renomovaných internetových obchodoch.

Aký má zmysel používanie aditív?

Rozdielny proces činnosti benzínového a naftového motora vyžaduje aj rozdielne aditíva. Akékoľvek aditíva, ktoré sa tvária, že fungujú súčasne v benzínovom ako aj v naftovom motore sa preto rozhodne neodporúča používať. Účelom aditív a prísad do paliva je jednak ochrana motora pred nadmerným alebo predčasným opotrebovaním, zlepšiť chod a efektivitu prevádzky motora. Pri zvolení vhodného výrobku má teda motorista aj cez výdavok do aditíva celkovo nižšie náklady na prevádzku (cena za palivo + doplnkové aditívum). Vozidlo s vyváženým chodom motora je samozrejme tiež ekologickejšie. Trh s aditívami všeobecne využíva len malé percento vodičov. Čo je však dôsledkom zlej informovanosti vodičov a nie, že by aditivácia bola zbytočná alebo neúčelná.

Ktoré zložky by nemali chýbať v aditívach pre benzínové, prípadne CNG teda LPG motory?

Antioxidanty – zabraňujú starnutiu paliva a vzniku živicových usadenín v systéme
Antikorózne prísady – chránia časti palivovej sústavy proti korózii, najmä aj je v palive alebo v palivovom systéme prítomná voda
Detergenty – čistia horúce časti motora od karbónu
Deaktivátory kovov – zamedzujú katalytickej reakcii najmä zvyškových farebných kovov s benzínom a tým zabraňujú jeho oxidácii a starnutiu
Inhibítory korózie – potláčajú vznik korózie najmä na brúsených plochách častí motora
Primazávacie prísady – zlepšujú mazanie pohyblivých častí palivovej sústavy a postupne znižujú aj celkový pasívny odpor piestov
Prísady proti zatĺkaniu ventilových sediel – pri starších motoroch zabraňujú opotrebovaniu ventilových sediel, čo následne spôsobuje zmenu ventilovej vôle a tzv. podpálenie sediel
Prísady proti zamŕzaniu vody – zabraňujú zamŕzaniu vody v palive a v palivovom systéme
Zvyšovače oktánového čísla – zabezpečujú výkon a pravidelný chod motora

Ktoré zložky by nemali chýbať v aditívach pre naftové motory?

Antioxidanty – zabezpečujú spomalenie starnutia a zlepšujú stabilitu nafty (najmä pri dnes používanej nafte zmiešanej s určitým percentom bionafty MERO – metylester repky olejnej)
Antikorózne prísady – chráni časti palivovej sústavy proti korózii, najmä pri prítomnosti vody kde je nutné chrániť predovšetkým vysoko presné hydraulické prvky vysokotlakovej časti palivových sústav
Antistatické prísady – zabraňujú vzniku statickej elektriny a el. výboja pri čerpaní paliva
Baktericídne a bakteriostatické prísady – potláčajú bakteriálny rozklad paliva a tým problémy s týmto rozkladom spojené (napr. vznik rôsolovitých usadenín, upchávajúcich palivové filtre)
Detergentné prísady – čistí horúce časti motora od karbónu, najmä zabraňujú zanášaniu čapových trysiek
Deemulgátory – viažu emulgovanú vodu rozptýlenú v nafte ku dnu nádrže
Depresanty – prísady zlepšujúce zimné vlastnosti nafty, najmä jej filtrovateľnosť za nízkych teplôt
Primazávacie prísady – zlepšujú mazanie pohyblivých častí palivovej sústavy najmä zabraňujú zadretiu rotačných a vysokotlakových čerpadiel
Protipenivé prísady – zabraňujú speneniu a pretečeniu nafty pri tankovaní, zrýchľujú proces tankovania
Zvyšovače cetánového čísla – zabezpečujú výkon a pravidelný chod motora, upravujú emisie výfukových plynov

Zopár cenných rád pred výberom vhodného aditivačného prípravku

Na trhu sa vyskytuje mnoho rôznych prípravkov od najrôznejších firiem, ktoré deklarujú rôzne účinky. Pri výbere vhodného prípravku je vhodné držať sa týchto zásad:

1) Objasniť si, či je aditívum určené do benzínu alebo do nafty.
2) Starostlivo si prečítať deklarované účinky – čo prípravok zlepšuje najmä ak chceme riešiť konkrétny problém vozidla. (napríklad zlepšiť zimné vlastnosti) Podľa deklarovaných vlastností možno odhadovať typ použitých prísad v prípravku.
3) V skratke uvedené doporučované vlastnosti prostriedkov a ich zložiek.
Pravidelné alebo občasné užívanie prípravku s detergentnými vlastnosťami a to ako do benzínu tak nafty, taktiež použitie prípravku s primazávacími a protikoróznymi vlastnosťami. Do motorovej nafty je vhodné častejšie použiť aditívum, ktoré obsahuje prísadu na stabilizáciu nafty (teda antioxidanty a baktericídne prísady) najmä teraz, keď používaná nafta obsahuje MERO. Pred poklesom teplôt v zimnom období, použiť prípravok s depresantom pre zlepšenie zimných vlastností nafty, prípadne zvyšovač cetánového čísla pre lepšiu štartovateľnosť.
4) Je nutné byť obozretný pri nákupe prípravkov s nejasne a nepresne deklarovanými účinkami na obale.
5) Dobre zvážiť nákup extrémne drahého prostriedku, pretože vysoká cena môže byť len obchodným trikom aby užívateľ nadobudol dojem, že aj účinky sú extrémne.

Je nutné vychádzať zo skutočnosti, že účinné prípravky existujú, zázračné prípravky určite nie !!!