Aditíva do nafty

5 (100%) 3 votes

Aditíva pre automobily s naftovým motorom

Ak vodič dieselového vozidla nepoužíva pre pravidelné ošetrovanie nafty dieselové aditívum, ktoré obsahuje účinné zložky (detergenty, deaktivátory kovov a inhibítory korózie), jeho nafta je pre dlhodobú prevádzku nekvalitná. Dodatočne neaditivovaná nafta sa môže výrazným spôsobom podieľať na nadmernom opotrebení vstrekovacej sústavy, obmedziť priechodnosť otvorov trysiek a znížiť výkon motora.

Aditívum do nafty účinne čistí vznetový dieselový motor, jeho potrubie aj ventilové sedlá. Predlžuje životnosť, znižuje hlučnosť a náklady na prevádzku.

Naftové aditíva a prísady zlepšujú zimné vlastností motorovej nafty, zabraňujú tvorbe parafínu v nafte a premŕzaniu palivového potrubia a systému.


Do kvalitných naftových aditív patria aj tieto zložky

Antioxidanty – zabezpečujú spomalenie starnutia a zlepšujú stabilitu nafty (najmä pri dnes používanej nafte zmiešanej s určitým percentom bionafty MERO – metylester repky olejnej)
Antikorózne prísady – chráni časti palivovej sústavy proti korózii, najmä pri prítomnosti vody kde je nutné chrániť predovšetkým vysoko presné hydraulické prvky vysokotlakovej časti palivových sústav
Antistatické prísady – zabraňujú vzniku statickej elektriny a el. výboja pri čerpaní paliva
Baktericídne a bakteriostatické prísady – potláčajú bakteriálny rozklad paliva a tým problémy s týmto rozkladom spojené (napr. vznik rôsolovitých usadenín, upchávajúcich palivové filtre)
Detergentné prísady – čistí horúce časti motora od karbónu, najmä zabraňujú zanášaniu čapových trysiek
Deemulgátory – viažu emulgovanú vodu rozptýlenú v nafte ku dnu nádrže
Depresanty – prísady zlepšujúce zimné vlastnosti nafty, najmä jej filtrovateľnosť za nízkych teplôt
Primazávacie prísady – zlepšujú mazanie pohyblivých častí palivovej sústavy najmä zabraňujú zadretiu rotačných a vysokotlakových čerpadiel
Protipenivé prísady – zabraňujú speneniu a pretečeniu nafty pri tankovaní, zrýchľujú proces tankovania
Zvyšovače cetánového čísla – zabezpečujú výkon a pravidelný chod motora, upravujú emisie výfukových plynov