Aditíva do plynu

5 (100%) 2 votes

Aditíva pre automobily s plynovým pohonom

Nedostatok ventilového maziva spolu s vyššou spaľovacou teplotou LPG, CNG, LNG, často vyústi v predčasné poškodenia motorových ventilov, ktorého hlavným problémom je tzv „zaklopanie ventilov“ a opotrebenie ventilových sediel. Následkom toho musí byť hlava valcov opravená alebo vymenená. Aj vytvrdené ventily a ventilové sedlá sú náchylné na zlyhania kvôli korózii a narušeniu, keď sa jazdí na plyn LPG (propán-bután). Nehľadiac na postupné straty výkonu, zvýšenie spotreby paliva a výfukových emisií. Oprava hlavy valcov je zvyčajne veľký výdavok, ktorý sa navýši, keď ventil poškodí piest alebo blok válcov.

Ako môžete znížiť riziko predčasného poškodenia hlavy valcov?

V prvom rade je pri jazde na plyn LPG potrebné používať náhradu olova. Chýbajúce olovo sa nahrádza aditívnym mazivom, ktorým je koncentrovaná prísada (náhradka olova), ktorá minimalizuje opotrebovávanie ventilových sediel zážihového motora.

Toto mazivo je vstrekované do motora za použitia zväčša automatickou mazacou súpravou v mechanickom alebo elektronickom prevedení, ktorá je práve na takéto primazávanie určená. Jej použitie je jednoduché a populárne, pretože zjednodušuje primazávanie palivových častí motora. Jednotku možno ľahko prednastaviť na správny tok primazávania pre daný typ automobilu.