Benzínový čiže zážihový motor

2.4 (48%) 5 votes

Benzínový motor a jeho typy, pracovné fázy, výhody a nevýhody

Benzínový čiže zážihový motor je najpoužívanejším pohonom motorových vozidiel a strojov na svete. Pracuje na princípe spaľovania zmesi vzduchu a benzínu, ktorú vo valci zapaľuje elektrická iskra vytvorená zapaľovacou sviečkou. Tým sa odlišuje od vznetového naftového motora, u ktorého dochádza k samovznieteniu paliva vplyvom vysokej teploty stlačeného vzduchu.


Štvortakt alebo dvojtakt

Zážihový motor je možné rozdeliť podľa počtu pracovných fáz na štvordobý (u áut) a dvojdobý (u motocyklov, záhradnej techniky). U štvortaktného je palivo so vzduchom najprv nasaté, potom stlačené, následne zapálené a nakoniec sú vzniknuté spaliny vytlačené preč. U dvojtaktného je celý proces jednoduchší; sania a stlačenie prebieha súčasne, rovnako ako zapálenie a vytlačeniu.

Štvortaktný zážihový motor

1. Sanie: Piest sa pohybuje smerom dole a skrze otvorený sací ventil nasáva zmes paliva a vzduchu. Výfukový ventil je zatvorený.

2. Stlačenie (kompresia): Piest sa pohybuje smerom nahor a narastá teplota a tlak zmesi, ktorá je stláčaná. Tesne pred hornou úvraťou je palivo zapálené elektrickou iskrou. Oba ventily (sací i výfukový) sú zatvorené.

3. Výbuch (expanzia): Piest sa pohybuje smerom dole, zmes horí a v pracovnom priestore dochádza k navýšeniu teploty a tlaku vznikajúcich plynov. Tie následne expandujú. Oba ventily (sací i výfukový) sú zatvorené.

4. Výfuk: Piest sa pohybuje smerom nahor a spaliny sú cez otvorený výfukový ventil vytláčané ďalej do výfukového potrubia. Sací ventil je zatvorený. Celý pracovný priestor sa vyprázdni, aby mohla nastať opäť prvá fáza obehu.

Dvojtaktný zážihový motor

1. Sanie + stlačenie: Piest sa pohybuje smerom nahor a otvára sací kanál, ktorým je nasaté palivo so vzduchom. Potom sa zmes v priestore nad piestom stláča a pod piestom dochádza vplyvom podtlaku opäť k sania.

2. Výbuch + výfuk: Pred hornou úvraťou zapáli iskra palivo a nastáva výbuch, piest sa tak dostane dole a svojou spodnou stranou uzavrie sací kanál. Ďalším pohybom jeho horná hrana otvorí výfukový a následne aj prepúšťací kanál. Stlačená zmes začne vytláčať vzniknuté splodiny a presúva sa do priestoru nad piest.


Alternatívne palivá zážihových motorov

Okrem benzínu existujú aj ďalšie druhy paliva pre zážihový motor. Hovorí sa im alternatívna a predstavujú možnosť, ako poháňať automobily ekologickejším spôsobom. Patrí medzi ne predovšetkým skvapalnené rafinérskej plyny (LPG), stlačený zemný plyn (CNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo etanol. Aby bolo možné používať v motore alternatívne palivo, je potrebné ho náležite upraviť.


Výhody benzínového motora

+ Nižšie obstarávacie náklady a náklady na údržbu
+ Tichý chod
+ Nižšiu hmotnosť vďaka ľahkej konštrukcii
+ Rýchla a svižná odozva pri zmenách otáčok

Nevýhody benzínového motora

– Vyššia spotreba paliva
– Slabší ťah pri vysokých otáčkach
– Nižšia životnosť motora
– Nižšia krútiaci moment v nízkych otáčkach