E-shop nie je požičovňa

5 (100%) 5 votes

Kedy je možné vrátiť zakúpený tovar z e-shopu a za akých podmienok

Mnohí spotrebitelia radi nakupujú na internete a spoliehajú pritom na to, že tovar môžu jednoducho vrátiť alebo dokonca vôbec nevyzvihnúť. Ovšem vrátiť tovar v niektorých prípadoch nemožno a hrať mŕtveho chrobáka môže spôsobiť ďalšie problémy.

Všeobecné pravidlo znie, že spotrebiteľ nakupujúci v e-shope môže od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Lenže ako je známe, každé pravidlo má svoje výnimky. Odstúpiť tak nemôžete od zmluvy na dodávku tovaru upraveného na mieru alebo hygienických potrieb predávaných v zatavenom obale, ktorý bol rozbalený. Rovnako je tomu u produktov, ktoré podliehajú rýchlej skaze, ako sú potraviny či kvety. Všetky uvedené výrobky spája spoločný menovateľ: nemožnosť opätovného predaja. Zákon tak poskytuje ochranu podnikateľom pred ľahkovážnym spotrebiteľom, ktorí si svoj nákup vopred dobre nerozmyslí. Vrátiť nie je možné ani CD a DVD s hudbou, filmami alebo počítačovým softvérom, ak je porušený ich pôvodný obal. Dôvodom tentokrát nie je nepredajnosť, ale ochrana autorských práv. Je pochopiteľné, že ani časopisy, ktoré už ste si prečítali, nemôžete e-shopu poslať späť.

Na druhú stranu, ak objednaný tovar nedopatrením poškodíte, nie je to prekážka pre jeho vrátenie. Môžete sa síce rozlúčiť s pomernou časťou ceny, v odstúpení od zmluvy vám ale obchodník brániť nemôže. Spotrebiteľ podľa zákona zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ak s ním nakladal nad mieru nevyhnutnú na vyskúšanie jeho vlastností. Ak si teda spotrebiteľ „požičia“ z e-shopu fotoaparát na týždennú dovolenku, môže si predávajúci strhnúť z vrátenej kúpnej ceny sumu rovnajúcu sa miere nadmerného opotrebenia. Táto zákonná úprava vám samozrejme nebráni zakúpený tovar vybaliť a vyskúšať. Jej účelom ale nie je, aby napríklad nevesty mohli po obrade vracať prepotené svadobné šaty.

Málokto si uvedomuje, že s uzavretím zmluvy sa spája mnoho povinností. Kupujúci by mal za tovar nielen zaplatiť, ale tiež ho prevziať. Pokiaľ kupujúci včas nezaplatí, môže mu predávajúci účtovať úroky z omeškania a ak to umožňuje zmluva, potom aj zmluvnú pokutu. Za uschovanie nevyzdvihnutého tovaru je predávajúci oprávnený požadovať skladné, ktoré deň odo dňa narastá. Nechať objednávku len tak byť a zmluvu včas neukončiť odstúpením sa preto spotrebiteľmi nemusí vyplatiť.
Čo to ale znamená od zmluvy odstúpiť? Musí byť objednávka stornovaná, alebo stačí tovar nevyzdvihnúť ?? Zákon vyžaduje jasný a zrozumiteľný prejav vôle. Ak tovar bez slova zašlete späť alebo necháte ležať na pošte, obchodník nevie, ako si má vaše počínanie vyložiť. Mohli ste mať totiž v úmysle tovar reklamovať alebo vás balíček nešťastnou náhodou minul, keď ste boli na dovolenke. Mlčanie ani nečinnosť sa za odstúpenie od zmluvy pokladať nedá a obchodník môže trvať na tom, aby ste tovar riadne prevzali. Od zmluvy môžete odstúpiť i prostým telefonátom, s následnou preukázateľnosťou to však nebudete mať ľahké, iba ak by ste si hovor nahrávali. Lepšie je zvoliť e-mail a najlepšie samozrejme urobíte, ak využijete poštových služieb.


Celý článok a viac informácií – TU

Zdroj – www.dtest.cz/