Lízing alebo úver, čo je výhodnejšie

5 (100%) 9 votes

Financovanie automobilu jednoducho a výhodne, znamená šetriť alebo nakupovať

Ide o dve rozdielne možnosti prostredníctvom ktorých sa dajú získať finančné prostriedky na kúpu predmetov spotrebného charakteru, a to je aj automobil. Úver a aj lízing majú svoje klady a zápory. Ešte predtým, než sa rozhodnete pre jedno, alebo druhé, vysvetlíme si, ktorá voľba je pre nás lepšia.

Hlavný rozdiel medzi úverom a leasingom

Hlavný rozdiel je v právnom vlastníctve tovaru, ktorý sa hodláte kúpiť. Pri financovaní vo forme lízingu je spotrebný predmet zapožičaný od lízingovej spoločnosti. Jeho skutočným vlastníkom sa stanete až po zaplatení poslednej splátky. Dovtedy ste ekonomickým vlastníkom a môžete spotrebný predmet využívať. Pokiaľ sa dostanete do situácie, kedy nie ste schopný splácať lízingové splátky, lízingová spoločnosť vás o spotrebný predmet môže zbaviť možnosti na vrátenie už zaplatených splátok.

Pri spotrebnom úvere je to opačne. Peniaze získate od finančnej inštitúcie (banky alebo nebankovky), a tovar si následne zakúpite. Vo veľkej miere býva spotrebný úver bezúčelový. Finančnú inštitúciu teda nezaujíma, čo si chystáte prostredníctvom peňazí kúpiť. Po kúpe spotrebného tovaru sa ekonomickým a právnym vlastníkom tovaru stávate vy. Toto je rozdiel, ktorý hrá vo veľký prospech práve pre spotrebný úver.

Rozhodujú celkové náklady na leasing alebo úver

Lízingový vzťah je komplikovanejší. Obsahuje totiž finančné kategórie, ktorým nemusí bežný občan rozumieť. Lízingová splátka sa skladá zo splátky istiny a splátky úroku. Istina je základná suma, ktorú si požičiavate. Úrok predstavuje náklady, ktoré musíte lízingovej spoločnosti zaplatiť za poskytnutie peňazí.

Pri lízingu je taktiež potrebné sledovať výšku akontácie. Tá predstavuje úplne prvú splátku – čím je akontácia nižšia, tým vyššie budú celkové náklady lízingu. Pokiaľ narazíte na reklamu, ktorá propaguje 0 % akontáciu, neznamená to, že ponuka je automaticky výhodnejšia. Lízingová spoločnosť si túto sumu vynahradí v jednotlivých splátkach.

Pri spotrebnom úvere je dôležité sledovať RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov. Vyjadruje celkovú sumu nákladov, ktorú za úver zaplatíte. Okrem toho je možné, že môžete zaplatiť vstupný poplatok za vybavenie úveru, alebo dobrovoľné poistné. Poistné sa však pri spotrebných úveroch vyskytuje málokedy, skôr je zvykom u hypoték. Jeho účelom je chrániť dlžníka v prípade, ak nie je schopný poskytnutý úver splácať.

Ďalším faktorom je aj DPH, len pre zainteresovaných

Opäť, lízingový vzťah je v tomto prípade taktiež komplikovanejší. Daň z pridanej hodnoty sa uplatňuje pri každej splátke. DPH teda túto splátku navyšuje. Pokiaľ je však nájomca podnikateľ a zároveň platiteľ DPH, má nárok na odpočítanie. V tomto prípade teda platí iba istinu a úrok.

Pri spotrebnom úvere sa DPH neplatí. Platí sa až pri kúpe spotrebného predmetu.

Čo je teda výhodnejšie? Jednoznačná odpoveď nie je, ide o individuálne rozhodnutie pre každý prípad. Ako ste si však mohli všimnúť, z dôvodu DPH sa lízing oplatí viac podnikateľom. Tí aj zvyčajne majú ťažší prístup ku bežným spotrebným úverom. Naopak, pre bežných ľudí platí pravý opak. Tí majú zase ľahší prístup ku spotrebným úverom, pre ktorých je aj financovanie prostredníctvom spotrebného úveru lacnejšie, keďže nemusia platiť DPH. Ako však bolo spomenuté, je to individuálne.