Motorové oleje podľa špecifikácie ACEA

5 (100%) 2 votes

Klasifikácia ACEA

Združenie CCMC bolo v roku 1991 nahradené Asociáciou európskych konštruktérov vozidiel – ACEA, ktorá koncom roka 1995 vydala vlastnú výkonnostnú klasifikáciu motorových olejov. Klasifikácia ACEA delí motorové oleje do štyroch skupín – oleje pre zážihové motory (označené písmenom „A“). Oleje pre vznetové motory osobných a ľahkých úžitkových vozidiel (označené písmenom „B“). Oleje pre vysokovýkonné vznetové motory (označené písmenom „E“). Oleje pre vznetové motory s filtrom pevných častíc DPF (označené písmenom „C“). Výkonnostný stupeň je vyjadrený pre daný typ motora číslom (od „1“ vyššie). V zásade platí, že čím je toto číslo vyššie, tým kvalitnejší je olej.


Výkonnostné triedy ACEA

– A1-96 nové A1-02 (od. r. 1996) – oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín, tvorbou kalov a opotrebovaním, s vysokou odolnosťou proti oxidácii pri vysokých teplotách. Umožňujú dosahovať úspory paliva min. 2,5% v porovnaní s olejmi 15W-40.
– A2-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje ako A1-96, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť ako u CCMC G4.
– A3-96 novo A3-02 (od r. 1996) – oleje ako A2-96, s vyššou odolnosťou proti oxidácii za vysokých teplôt, vyššia výkonnosť ako u CCMC G5 (od r. 1996).
– A4-00 (od r. 2000) – určená pre vysokovýkonné motorové oleje pre použitie v benzínových motoroch osobných vozidiel s priamym vstrekovaním.
– A5-01 novo A5-02 (od r. 2001) – vysoko výkonné motorové oleje pre použitie v benzínových motoroch osobných vozidiel. Koncipované pre predĺžené a alebo flexibilné olejové výmeny. Oleje s veľmi dobrou vysokoteplotné strihovú stabilitou.
– B1-96 novo B1-02 (od r. 1996) – oleje zabezpečujúce vysokú ochranu piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, umožňujúce dosahovať úspory paliva min. 2,5% v porovnaní s olejmi 15W-40.
– B2-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje ako B1-96, lepšia ochrana ložísk, vyššia výkonnosť ako u CCMC PD2.
– B3-96 (od r. 1996) – ako B2-96, lepšia ochrana vačiek proti opotrebovaniu, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť ako u CCMC PD2.
– B4-98 novo B4-02 (od r. 1998) – ako B3-96, ale pre motory s priamym vstrekovaním.
– B5-01 novo B5-02 (od r. 2001) – vysoko výkonné motorové oleje pre dieselové motory s vynikajúcou vysokoteplotné strihovú stabilitou.
– E1-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje s vysokou ochranou piestu pred tvorbou usadenín a vačiek proti opotrebovaniu, lepšie ako u CCMC D4.
– E2-96 (od r. 1996) – lepšie vlastnosti ako E1-96, predovšetkým vyššia čistota a nižšie opotrebovanie motora.
– E3-96 (od r. 1996) ZRUŠENÁ – oleje ako E2-96, lepšia ochrana vačiek proti opotrebovaniu, kontrola viskozity a rozptyľovania sadzí, vyššia výkonnosť ako u CCMC D5.
– E4-98 (od r. 1998) – oleje pre vznetové motory najvyššej výkonnostnej úrovne (tzv. SHPD – Super High Performance Diesel) s predĺženými intervalmi výmeny oleja.
– E5-98 novo E5-02 – oleje pre vysoko a stredne zaťažené motory s turbodúchadlom i bez neho zameraná najmä na motory z Americkej produkcie. Čistota piestu ako u ACEA E3-98, ale znížené opotrebovanie motora v porovnaní s E3 a E4.
– E6 – vysoko stabilné oleje podporujúci čistotu piestov, znižujúci opotrebovanie (vrátane pôsobením sadzí) a zabezpečujúci stále mazanie. Olej je odporúčaný pre moderné, vysoko zaťažované vznetové motory, spĺňajúce emisné limity Euro 1-4. Umožňuje predĺžené výmenné intervaly podľa odporúčania výrobcu. Je vhodný pre motory so systémami EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) a SCR Nox (Selective Catalitic Reduction). Trieda E6 je obzvlášť doporučovaná pre motory s DPF systémy, ktoré spaľujú palivo s nízkym obsahom síry (50 ppm).
– E7 – stabilné oleje zabraňujúce usadzovaniu nečistôt na piestoch a vzniku zrkadlových plôch na stenách valcov. Obmedzuje opotrebovanie (vrátane pôsobením sadzí), vznik usadenín v turbodýchadlu. Olej je odporúčaný pre moderné, vysoko zaťažované vznetové motory spĺňajúce emisné limity Euro 1-4. Umožňuje predĺžené výmenné intervaly podľa odporúčania výrobcu. Je vhodný pre väčšinu motorov so systémami EGR (Exhaust Gas Recirculation) a SCR NOx (Selective Catalitic Reduction). nie je vhodný pre systémy DPF (Diesel Particulate Filter).
– C1 – Stabilný olej kompatibilný s katalyzátorom pre vysoko výkonné zážihové i vznetové motory osobných a ľahkých nákladných automobilov so systémami DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), ktoré vyžadujú nízkoviskózne oleje so zníženým obsahom SAPS (Sulfate Ash Phosphorus Sulfur – sulfátový popol, síra, fosfor) a HTHS vyššia ako 2.9 mPa.s. Tieto oleje predlžujú životnosť systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva.
– C2 – Stabilný olej kompatibilný s katalyzátorom pre vysoko výkonné zážihové i vznetové motory osobných a ľahkých nákladných automobilov so systémami DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), ktoré vyžadujú nízkoviskózne oleje s HTHS vyššia ako 2.9 mPa.s. Tieto oleje predlžujú životnosť systémov DPF a TWC a znižujú spotrebu paliva.
– C3 – Stabilný olej kompatibilný s katalyzátorom pre automobily so systémami DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tieto oleje predlžujú životnosť týchto systémov. HTHS vyššia ako 3,5 mPa.s.
– C4 – Stabilný olej kompatibilný s katalyzátorom pre automobily so systémami DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tieto oleje predlžujú životnosť týchto systémov. HTHS vyššia ako 3,5 mPa.s. (platná od roku 2006).


Zhrnutie špecifikácií ACEA

– A1 / B1 – Ľahkobežné oleja, štandardný obsah fosforu, síry a kovov.
– A2 / B2 – Štandardné oleja, štandardný obsah fosforu, síry a kovov.
– A3 / B3 / B4 – Štandardné oleja, štandardný obsah fosforu, síry a kovov, o pre dlhší servisný interval.
– A5 / B5 – Ľahkobežné oleja, štandardný obsah fosforu, síry a kovov, aj pre dlhší servisný interval.
– C1 – Ľahkobežné oleja, nízky obsah fosforu, síry a kovov.
– C2 – Ľahkobežné oleja, stredný obsah fosforu, síry a kovov.
– C3 – Štandardné oleja, stredný obsah fosforu, síry a kovov.
– C4 – Štandardné oleja, nízky obsah fosforu, síry a kovov.
– E4 – Najvyššia výkonnosť, vysoký obsah popola.
– E6 – Najvyššia výkonnosť, nízky obsah popola, (S <0,3 P <0,08 Popol <1,0).
– E7 – Stredná až vysoká výkonnosť, vysoký obsah popola.
– E9 – Stredná až vysoká výkonnosť, nízky obsah popola, (S <0,4 P <0,12 Popol <1,0).
– SCR / EGR EURO V – Stredná až vysoká výkonnosť, vysoký obsah popola.
– DPF EURO V, VI – Stredná až vysoká výkonnosť, nízky obsah popola,