Motorové oleje podľa špecifikácie API

5 (100%) 3 votes

Klasifikácia API

Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na zážihové (benzínové) označené písmenom „S“ (= Service) a vznetové (naftové) označené písmenom „C“ (= Commercial). Výkonnostný stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od „A“ vyššie). V zásade platí, že čím je toto písmeno v abecede, tým kvalitnejší je olej. Ak je ako prvá uvedená špecifikácia „S“, je olej určený predovšetkým pre benzínové motory, ak „C“, potom je určený pre naftové motory.
Klasifikácia API odráža vývoj mazív na americkom kontinente, preto pri vyšších triedach nevyhovuje tak úplne podmienkam pre európske motory (americké a európske motory sú konštrukčne, objemovo a výkonovo odlišné, čo sa prejavuje – okrem iného – v odlišných nárokoch na obsah prísad tvoriacich pri spaľovaní popol).


Výkonnostné triedy API

SN/CF – olej prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory.
CF/SN – olej prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory.

– SE (od r. 1972) – oleje pro velmi vysoké namáhání, splňující požadavky výrobců motorů vyrobených od roku 1971 do roku 1979.
– SE (od r. 1972) – oleje pre veľmi vysoké namáhanie, spĺňajúce požiadavky výrobcov motorov vyrobených od roku 1971 do roku 1979.
– SF (od r. 1980) – oleje pre veľmi vysoké zaťaženie motorov vyrobených v rokoch 1980 až 1989, oproti SE vylepšené protioderové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín.
– SG (od r. 1989) – oleje pre motory vyrobené po roku 1989, spĺňajúce najprísnejšie požiadavky na minimalizáciu opotrebovania a zníženie tvorby kalov.
– SH (od r. 1993) – vlastnosti ako SG, testované podľa najnáročnejšieho skúšobného protokolu CMA (CMA = Chemical Manufacturers Association).
– SJ (od r. 1997) – špecifikácia olejov pre zážihové motory, ktorá zohľadňuje najprísnejšie emisné limity a nároky na úsporu paliva.
– SL (od r. 2001) – pre všetky súčasné motory aj staršie motory. Kategória zavedená roku 2001.
– SM (od r. 2004) – pre všetky súčasné motory. Kategória zavedená 30. novembra 2004. Oleje klasifikácie SM obsahujú aditíva na kontrolu deposit, pre zníženie oxidácie oleja, zníženie opotrebovania a aditíva zlepšujúce vlastnosti oleja za nízkych teplôt.
– SN (od 10 mesiaca 2010) – oleje pre všetky autá od 2011 a staršie, kde je potrebné poskytnúť vyššiu ochranu piestov pri vysokých teplotách, kde je požadovaná prísnejšia kontrola kalu a kompatibility s tesneniami. Klasifikácia SN zaručuje lepšiu ochranu turbodúchadla a ochranu motoru prevádzkovanom na etanol do E85. Zároveň hovorí o vyššej kontrole emisií a nižšej spotrebe paliva.
– CC (od r. 1961) – oleje pre mierne preplňované vznetové motory pracujúce v stredne náročných a náročných podmienkach, obsahujúce protikorózne prísady a aditíva proti tvorbe vysokoteplotných usadenín (pre modely 1964 – 1970).
– CD (od r. 1955) – oleje pre vysoko zaťažované, preplňované vznetové motory s kompresorom pracujúcim pri vysokých otáčkach as rozličnou kvalitou paliva, obsahujú aditíva proti tvorbe vysokoteplotných usadenín a korózii ložísk (pre modely 1970 – 1979).
– CE (od r. 1984) – oleje pre vysoko namáhané motory, najmä preplňované s priamym vstrekovaním (pre modely od r. 1983).
– CF (od r. 1994) – oleje pre motory s nepriamym vstrekovaním, bez kontroly emisií, oproti CD vyššiu odolnosť proti tvorbe usadenín na pieste a korózii ložísk.
– CF-2 (od r. 1994) – oleje pre dvojtaktné motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín.
– CF-4 (od r. 1990) – oleje pre štvortaktné motory ťažkých nákladných áut pracujúce s najvyšším stupňom preplňovania v najnáročnejších podmienkach, najmä pre ťažké ťahače v diaľničnej prevádzke (pre modely od r. 1990).
– CG-4 (od r. 1994) – oleje pre štvortaktné vysokootáčkové motory áut pracujúce v najnáročnejších cestných i terénnych podmienkach. V súčasnej dobe najvyššej špecifikácie olejov pre vznetové motory.
– CH-4 (od r. 1998) – Zavedená v roku 1998. Pre vysoko-rýchlostné štvortaktné motory, u ktorých je vyžadované splnenie výfukových emisných noriem z roku 1998. CH-4 oleje majú špeciálne zloženie pre použitie s palivom s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použitý namiesto CD, CE, CF-4 a CG-4 olejov.
– CI-4 (od r. 2002) – Zavedená v septembri 2002. Pre vysoko-rýchlostné štvortaktné motory, u ktorých je vyžadované splnenie výfukových emisných noriem roka 2004 zavedených v roku 2002. CI-4 oleje majú špeciálne zloženie a trvanlivosť pre používanie v motoroch s recirkuláciou výfukových splodín (EGR). Sú určené pre použitie v motoroch, ktoré používajú palivo s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použitý namiesto CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4 olejov.