Naftový čiže vznetový motor

1.7 (33.91%) 23 votes

Naftový motor a jeho typy, pracovné fázy, výhody a nevýhody

Naftový čiže vznetový motor pracuje na princípe samovznietenia paliva. Býva označovaný aj ako dieselový podľa svojho vynálezcu Rudolfa Diesela. Oproti zážihovému typu, u ktorého zmes benzínu a vzduchu zapaľuje iskra, má ťažšie konštrukciu a je hlučnejší. Na druhej strane vykazuje väčší krútiaci moment a nižšiu spotrebu.


Štvortakt alebo dvojtakt

Existujú dva druhy vznetového motora, a to štvortaktný (u áut) a dvojdobý (u lokomotív a lodí). Štvordobý najprv nasaje vzduch a potom ho piestom prudko stlačí, čím dôjde k navýšeniu jeho teploty až na 700 ° C. Do takto zahriateho vzduchu strekne nafta, ktorá sa sama vznieti a zhorí. V poslednej fáze sú spaliny vytlačené preč. Dvojtaktný motor vykonáva sania a stlačenie zároveň, rovnako ako výbuch a výfuk.

Štvortaktný vznetový motor

1. Sanie: Piest sa pohybuje smerom dole, sací ventil je otvorený a dochádza cez neho k nasávaniu vzduchu do valca. Výfukový ventil je zatvorený.

2. Stlačenie (kompresia): Piest sa pohybuje smerom nahor a nasatý vzduch zvyšuje svoj tlak a teplotu. V momente, kedy sa piest ocitne tesne pred hornou úvraťou, je do valca vstreknuté palivo. Výfukový ventil je zatvorený, sací sa počas tejto fázy uzatvára.

3. Výbuch (expanzia): Palivo sa vplyvom vysokej teploty vzduchu vznieti a zhorí. Vzniknuté plyny tlačia piest smerom dole, pretože sa prudko zvyšuje ich teplota a tlak. Oba ventily (výfukový a sací) sú zatvorené.

4. Výfuk: Piest sa pohybuje smerom nahor a otvára sa výfukový ventil. Spaliny sú z valca vytláčané do výfukového potrubia. Sací ventil je zatvorený.

Dvojtaktný vznetový motor

1. Sanie + stlačenie: Piest sa pohybuje smerom nahor a postupne uzavrie sací a výfukový ventil. Zvyšuje sa teplota stlačovaného vzduchu a tesne pred dosiahnutím hornej úvrate je do valca vstreknuté palivo.

2. Výbuch + výfuk: Palivo sa vznieti a zhorí, čím vznikajú spaliny, ktoré tlačia piest smerom nadol. Dôjde k otvoreniu výfukového ventilu, ktorým začnú spaliny unikať preč. Ich vytlačeniu je podporené aj následne otvoreným sacie ventilom, skrze ktorý sa začne valec opäť plniť vzduchom.


Alternatívne palivá vznetových motorov

Vznetový motor nemusí pracovať iba na naftu, ktorej používanie má nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Po nevyhnutných úpravách môže ako pohonnú hmotu využívať ekologické alternatívne palivá. Medzi ne patrí stlačený zemný plyn (CNG), etanol, Metyl-estery mastných kyselín čiže bionafta (FAME) a ​​metylester repkového oleja (MERO).


Výhody naftového motora

+ Nižšia spotreba paliva
+ Väčší krútiaci moment
+ Vyšší výkon aj pri nízkych otáčkach

Nevýhody naftového motora

– Vyššie obstarávacie náklady
– Vyššia hlučnosť
– Vyššie náklady na údržbu a servis