Nové štítky na pneumatikách

5 (100%) 8 votes

Na čo sú dobré nové EU štítky na pneumatikách

Od novembra 2012 musia byť všetky nové pneumatiky od dátumu výroby DOT2712, predávané v EÚ označené EÚ štítkami. V prvom rade štítky slúžia na lepšiu informovanosť zákazníka o pneumatikách v okamihu ich predaja.

Ďalšie dôvody zavedenia informačných štítkov na pneumatikách info-stitok-pneumatiky

Najvýznamnejším dôvodom bolo, aby sa doprava stala šetrnejšia k životnému prostrediu. Pneumatiky, najmä pre svoj valivý odpor, spôsobujú 20 až 30 % celkovej spotreby paliva vozidiel. Znížením valivého odporu pneumatík môže preto významne prispieť k energetickej efektívnosti cestnej dopravy a následne zníženie emisií.  Tento ukazovateľ zastupuje palivová úpornosť.

Jeden z dôvodov bol aj hluk z dopravy, ktorý je veľmi rušivý a má škodlivé účinky na zdravie. Vývoj nových technológii umožňuje výrazne znížiť vonkajší hluk valenia pneumatík. Tento ukazovateľ zastupuje vonkajší hluk valenia.

Medzi dôvody zavedenia smernice patrí aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou skrátenia brzdnej dráhy za mokra. Tento ukazovateľ zastupuje priľnavosť za mokra.

Nasledujúce parametre poskytujú základné informácie o pneumatike a pomoc konečnému zákazníkovi pri procese rozhodovania o výbere novej pneumatiky. Toto nariadenie vstúpilo do platnosti od 1.novembra 2012. Od uvedeného dátumu budú nové pneumatiky na predajnom mieste označené predpísaným klasifikačným informačným štítkom.


Spotreba paliva

80x80-spotreba-palivaV súlade s európskym nariadením sa budú merania uskutočňovať na kalibrovaných strojoch na meranie valivého odporu. Mieru spotreby paliva teda udáva diagram, ktorý umožňuje zákazníkom porovnať rozdiely medzi výkonnosťou jednotlivých pneumatík. Trieda spotreby paliva je daná valivým odporom pneumatík. Uvedieme príklad medzi dvoma po sebe nasledujúcimi triedami, triedou C a B, pri vozidle, ktoré pri znižovaní rýchlosti zo 60 km/h na 20 km/h prejde 30 metrov, môže rozdiel v brzdnej dráhe dosiahnuť až 15 %, čo je 4,5 metra.

Priľnavosť na mokrom povrchu

80x80-prilnavost-pneumatikyĎalšia vlastnosť pneumatík poskytuje zákazníkovi informáciu o dôležitom bezpečnostnom aspekte pneumatík t.j. priľnavosti na mokrom povrchu. Samozrejme čím je lepšia priľnavosť na mokrom povrchu tým sa viac skracuje brzdná dráha na mokrých alebo vlhkých vozovkách. Testovanie sa realizuje na okruhoch pokropených vodou tak, aby sa na nich vytvorila vrstva vodného filmu s hĺbkou 0,5 až 2 mm. Okolitá teplota a teplota povrchu sa môže pohybovať od 5 °C do 35 °C.

Vonkajšia hlučnosť pneumatiky

80x80-hlucnost-pneumatikySúčasťou štítku je aj údaj o hlučnosti pneumatiky vypovedajúci nielen o akustickom komforte jazdy ale aj o zaťažovaní okolia zvukovým smogom. Vonkajší hluk vydávaný pneumatikou sa meria v decibeloch. Okrem toho sú hlukové vlastnosti vyjadrené graficky jednou, dvomi alebo tromi zvukovými vlnami. Čím je ich viac, tým je pneumatika hlučnejšia.

1vlna-hlucnostJedna vlna znamená najlepší výkon – teda, že hladina hlučnosti pneumatiky je minimálne o 3 dB nižšia, než je budúci zákonný limit.

2vlna-hlucnostDve čierne vlny znamenajú, že hlučnosť valenia pneumatiky je v limite.


3vlna-hlucnostTri čierne vlny predstavujú najhoršie výsledky, t.j. že pneumatika spadá medzi súčasný maximálny limit a plánovaný nižší limit, ktorý bude zavedený v rámci regulácie 661 v období od roku 2012 do roku 2016.

Rozdiel v hlučnosti pneumatiky označenej dvoma vlnami a pneumatiky označenej jednou vlnou je 3 decibely, teda polovičný.


Pred kúpou pneumatík si je možné overiť štítok a jeho hodnoty na stránke – overenie štítkov.