Palivový filter a jeho vlastnosti

3 (60%) 3 votes

Základná charakteristika palivového filtra

Starý a zanesený palivový filter znemožňuje správny prísun paliva a klesá tak aj výkon motora. Palivový filter filtruje palivo v automobile, v dnešnej dobe poznáme niekoľko prevedení ako je celokovový, celoplastový alebo vložku palivového filtra. Filter chráni motor a palivovú sústavu pred nečistotami obsiahnutými v palive. Dokonale čisté palivo neexistuje, preto je potrebné ho pred vstreknutím do spaľovacej komory filtrovať. Nečistoty sa do paliva môžu dostať počas výroby, prepravy alebo tiež pri tankovaní paliva. Palivový filter je umiestnený na palivovom potrubí. Jeho čistota umožňuje správne dávkovanie paliva, znečistený palivový filter kladie palivu odpor, a preto sa ho do spaľovacích priestorov dostane menej, čo môže viesť k zníženiu výkonu a paradoxne aj k zvýšeniu spotreby. Doporučovaný výmenný interval je raz ročne, prípadne podľa počtu najazdených kilometrov. Bližšie informácie nájdete aj v servisnej knižke, na základe doporučenia výrobcom automobilu.


Vlastnosti palivového filtra

Keby existovalo stopercentne čisté palivo, nebolo by potrebné inštalovať palivový filter. Bohužiaľ taká situácia nenastáva a preto sme odkázaní na vlastnosti palivových filtrov. Tie majú za úlohu zamedziť prieniku nečistôt velikých od 5 do 10 mikrónov do palivového systému. Nečistoty v palive môžu vzniknúť už pri výrobe, počas dopravy alebo pri skladovaní. Ďalej môžu vniknúť do palivovej nádrže počas tankovania a môžu sa tiež uvoľňovať z dna vašej palivovej nádrže. Správnej funkcii palivového systému nepomáha ani voda v palive.

Preto sa doporučuje:

Nejazdiť na “prázdnu nádrž“, teda netankovať na poslednú chvíľu až keď je nádrž na palivo prázdna. Zamedzíte tak kondenzácii vody a aj uvoľňovaniu nečistôt zo dna palivovej nádrže.

V zime používať špeciálnu zimnú aditivovanú naftu alebo vhodné aditíva. Recept “starých majstrov“ niekedy pomáha pridanie trošky benzínu do nafty – palivo vplyvom mrazu toľko nekryštalizuje.


Palivový filter a jeho funkcia, údržba a výmena

Palivový filter sa nachádza v systéme palivového potrubia, a to buď v motorovom priestore alebo pod prípadne pri palivovej nádrži. Úlohou palivového filtra je zachytiť veľké častice v palive, aby sa zabránilo ich prieniku do motora. Vzhľadom k obrovskej sile pohybu piestov hore a dole, ktoré stláčajú vzduch zmiešaný s palivovou zmesou je dôležitá čistota palivového filtra. Zmes potom horí oveľa efektívnejšie. Veľké častice nečistôt v palive môžu spôsobiť vážne poškodenie motora a môžu tiež upchať vstrekovače. Preto je udržiavanie čistého palivového filtra nevyhnutné na výkon motora automobilu. 

Palivový filter je väčšinou prietokový vyrobený z kovu alebo plastu s prívodnou rúrkou vyčnievajúce z jedného konca a výstupné rúrku vyčnievajúce druhého konca, hadica je pripevnená na oboch koncoch s kruhovou svorkou.

V aute s elektronickým vstrekovaním paliva, je vstrekované palivo do každého valca zvlášť. Palivo u tohto typu systému je stále pod vysokým tlakom. Z dôvodu vysokého tlaku je palivový systém a potrubie z kovu. V prípade vysokotlakového vstrekovania paliva je zvyčajne palivový filter vybavená závitom na oboch koncoch, so skrutkami do palivového potrubia na oboch stranách.

Pri výmene palivového filtra si treba dať pozor na niekoľko „samozrejmostí“. Tak po prvé, v aute s vysokotlakovým systémom budete musieť uvoľniť tlak pred odpojením palivového filtra. Vo väčšine áut je toto možné dosiahnuť odstránením poistky, na palivovom čerpadle. Po druhé ak má palivový filter fungovať správne, uistite sa, že je palivový filter umiestnený tak, aby palivo smerovalo správnym smerom. Väčšina palivových filtrov je označená na jednej strane ako „in“ a na druhej ako „out“. Vstup by sa mal pripojiť k palivovej sústave, ktorá vedie od palivovej nádrže zo zadnej časti vozidla, pričom výstup by mal byť pripojený na palivové potrubie, ktoré vedie k motoru. Niekedy má palivový filter rôzne druhy uchytenie na každej strane, aby mohol byť inštalovaný správne len v jednej možnosti. Po ďalšie vzhľadom k tomu, že palivový filter je jedným z kľúčových prvkov pri ochrane motora pred nebezpečnými cudzími časticami, je potrebné ho meniť pravidelne. Niektorí mechanici odporúčajú výmenu palivového filtra každý rok pri pravidelnej kontrole, ale iní mechanici s tým nesúhlasia. Tvrdia, že by ste mali vymeniť palivový filter najmenej raz za dva roky. Po ďalšie je veľmi dôležité v akom prostredí automobil prevádzkujete, teda kde a v akej oblasti žijete, ktorá môže byť špecifická mimoriadne vysokým znečistením. V neposlednom rade sa výmena určuje aj podľa toho či najazdíte viac kilometrov za rok, ako priemerný motorista.