Spaľovacie motory v osobných automobiloch

4.4 (88%) 5 votes

Základné rozdelenie spaľovacích motorov

Spaľovacie motory sú v osobných automobiloch rozhodne najpoužívanejším typom pohonu. V minulosti by ste však mohli vo väčšej miere naraziť aj na iné technológie – napríklad parný stroj alebo vyvíjač drevoplynu (používali sa počas 2. svetovej vojny kvôli nedostatku ropy). Základný princíp fungovania spaľovacieho motora a rozdelenie na zážihový a vznetový si asi každý aspoň matne pamätá zo školy, určite ale neuškodí, keď si ho trochu pripomenieme.

Zážihové motory: dvojtaktné alebo štvortaktné?

Štvortaktný zážihový motor bol vyvinutý v 19. storočí a v súčasnosti je u automobilov najväčšou klasikou. Funguje na princípe cyklického striedania štyroch fáz – sanie, kompresia, expanzia a výfuku. Zmes vzduchu s palivom je teda najprv nasávaná, neskôr stlačená, zapálená a výfukové spaliny sú následne z valca vytlačené. V starších motoroch bola zápalná zmes pripravovaná v karburátora, avšak novšie motory sú vybavené vstrekovaním paliva. To môže byť buď priame (zmes je vstrekovaná rovno do valca) alebo nepriama (najprv ide do sacieho potrubia). Vedeli ste, že okrem benzínu dokážu tieto motory spaľovať aj alkohol alebo plyn?

Dvojdobý zážihový motor funguje vlastne podobne, avšak je jednoduchšie a nemá ventilový rozvod. Dve fázy sú vždy skombinované do jednej, takže dochádza ku kompresii a sania zároveň, respektíve pri expanzii prebieha rovno fázy výfuku. S dvojtaktnými motormi sa v súčasnej dobe stretnete predovšetkým u motocyklov, u automobilov skôr výnimočne. Zaujímavosťou sú zážihové motory s rotujúcimi piestami – napríklad motor Wankel. Tiež u nich dochádza k súbehu niekoľkých pracovných fáz motora. Najslávnejšie obdobie zažili v 70. rokoch, kedy nimi boli vybavené vozidlá Mazda.

Alebo radšej vznetový motor?

Vznetové motory používajú ako palivo naftu, nie benzín. V súčasnosti sa teší narastajúcej obľube, a to nielen kvôli lacnejšie obstarávacej cene nafty. Rovnako ako väčšina zážihových motorov, tiež vznetové motory fungujú na princípe štvortaktného pracovného cyklu. Nasávajú však iba vzduch a jeho stlačením sa do valca vstrekne nafta a dôjde k samovznieteniu. Rozdiel je tiež v kompresnom pomere, ktorý je u vznetových motorov až dvojnásobný. Nevyhnutnosťou je teda pevnejšia konštrukcia motora a žhaviace sviečky, ktorými je vybavený pre studený štart. Nižší výkon dieselových motorov je často kompenzovaný preplňovaním, zväčša pomocou turbodúchadla.

Osobné automobily môžu byť dnes poháňané tiež alternatívnymi spôsobmi, predovšetkým elektrinou. Nehľadiac na experimenty automobiliek a vedcov však spaľovacie motory zostávajú dobrou klasikou, ktorá hneď tak nezmizne.