TPMS – systém merania tlaku v pneumatikách

3.9 (77.27%) 22 votes

Čo je to – Tire Pressure Monitoring System

Od novembra 2014 musia byť, podľa nariadenia Európskeho parlamentu, všetky novo vyrobené automobily vybavené elektronickým systémom monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS).

Senzory tlaku – Najdôležitejšie informácie o systéme TPMS

Patrí medzi dôležité bezpečnostné systémy nie len osobných vozidiel (podobne ako airbag alebo ABS). Musí byť plne funkčný, aby vozidlo bolo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Čo hrozí vodičovi alebo majiteľovi vozidla v prípade nefunkčnosti tohoto systému.

Automobil neprejde cez STK

Vozidlo, ktoré má nefunkčný systém TPMS (zámerne vyradenie z činnosti alebo nefunkčné z dôvodu poruchy) neprejde stanicou technickej kontroly.

Postihy zo strany polície

Ak systém monitorovania tlaku nie je plne funkčný, je táto závada klasifikovaná ako porucha bezpečnostného systému vozidla a vodičovi hrozia postihy zo strany polície.

Problémy s poisťovňami

Poisťovne budú krátiť, prípadne úplne zamietnu poistné plnenie aj v prípade nezavinenej dopravnej nehody.

V súčasnej dobe existujú dva TPMS systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

Aktívny (priamy)

Priamo vo vnútri pneumatiky sú na disku kolesa umiestnené špeciálne senzory tlaku alebo ventilky, ktoré obsahujú meraciu a vysielaciu elektroniku, ktorá v reálnom čase meria tlak a teplotu vo vnútri pneumatiky a tieto dáta odosiela do riadiacej jednotky automobilu pre ďalšie spracovanie.

Pasívny (nepriamy)

Hodnota tlaku sa určuje matematickým výpočtom na základe údajov, ktoré riadiaca jednotka získava z čidiel na podvozku (napr. z aktívnych senzorov ABS)

Pri vozidlách na našom trhu sa môžeme stretnúť s oboma variantmi týchto meracích systémov. Zo samotného princípu merania jasne vyplýva, že aktívny systém meria s väčšou presnosťou a hlavne s rýchlejšou odozvou. Tzn. aktívne merania je, v porovnaní s pasívnym, schopné zistiť menší úbytok tlaku a upozorniť na neho skôr, čo môže zabrániť prípadnej dopravnej nehode. To je dôvod, prečo parlament EÚ stále sprísňuje kritériá, ktoré musí daný merací systém plniť. Zjednodušene povedané, cieľom EÚ je čo najviac prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, čo logicky znamená snahu vybaviť všetky vozidlá aktívnym TPMS systémom.

tpms sú merače alebo sentory kontroly tlaku v pneumatikách automobilu
Senzory tlaku upozorňujú na zmenu teploty alebo tlaku v pneumatikách vozidla.

Zatiaľ čo u pasívneho systému nie je vyžadovaná žiadna špeciálna údržba alebo nastavenie, u aktívneho systému je situácia o čosi zložitejšia. Pre správnu funkciu aktívneho systému je potrebné zabezpečiť:

  • Správnu montáž ventilkov alebo snímačov tlaku na disk kolesa.
  • Správne spárovanie snímačov tlaku s riadiacou jednotkou. (tzn. Naučiť riadiacu jednotku, ktorý snímač je na ktorom kolese).
  • Zmazanie prípadných chýb z riadiacej jednotky TPMS (vypnutie kontrolky na palubnej doske).