Základné info o motorovom oleji

5 (100%) 3 votes

Vlastnosti motorových olejov

Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, vlastnosti ktorého sú klasifikované radom technických parametrov. Pre výber optimálneho motorového oleja z hľadiska konečného užívateľa však stačia iba dve základné špecifikácie, a to jeho viskozita a výkonnostná kategória.


Ako vybrať správny olej

Výmena oleja v motore i prevodovke je dnes z väčšej časti záležitosťou autoservisov a skúsených mechanikov. Nezaškodí však vedieť, ktorý olej je správny pre váš motor a podmienky, v ktorých ho používate. Rozhodne iný by mal používať motorista žijúci pri Jadranskom mori a iný obyvateľ Tatier. Bežná kontrola hladiny oleja v motore je na motoristovi samotnom. Olej treba skontrolovať, prípadne doplniť každých 5000 kilometrov. Zvlášť ak sú dnešné servisné intervaly stále dlhšie. Vhodný typ oleja najľahšie vyberieme podľa záznamov v servisnej knižke, prípadne podľa etikety na motore. Napriek tomu nezaškodí mať prehľad o základných vlastnostiach olejov a ich označení.


Rozdelenie motorových olejov

Dnes sa do motorov osobných automobilov používajú syntetické, polosyntetické a minerálne oleje. Syntetické motorové oleje sú nízkoviskózne, teda veľmi riedke, čím znižujú spotrebu pohonných hmôt, predlžujú životnosť motora a tiež predlžujú výmenné intervaly na 20 000 i viac kilometrov. Neznamená to však, že naliatím syntetického oleja do motora možno predĺžiť výmenný interval navrhnutý výrobcom. Polosyntetické oleje sú hydrokrakované oleje s vyššou tepelnou stabilitou v porovnaní s minerálnymi. Minerálne oleje už väčšina výrobcov nových automobilov neodporúča, pretože ich hlavnou nevýhodou je vysoká viskozita, nižšia tepelná odolnosť a slabšie mazacie schopnosti.

Benzínový motor je k oleju šetrnejší a nemá naň až také nároky ako naftový motor. Okrem špecializovaných olejov pre benzínový alebo naftový motor sa dnes používajú oleje vhodné pre oba typy motorov. Napríklad označenie motorového oleja ACEA A3/B3/B4 znamená, že olej je vhodný pre benzínové aj naftové motory, vrátane turbomotorov a agregátov s priamym vstrekovaním.


Zásady správneho používania motorových olejov

Dodržiavať interval výmeny a typ oleja stanovený výrobcom motora – nepoužívať „zázračné“ prísady na predĺženie životnosti a výmenného intervalu – nemiešať syntetické a minerálne oleje (okrem nevyhnutných prípadov na okamžitý dojazd).


Viskozita

Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a tlaku a je žiaduce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom. Čím vyššia je hodnota, tým menej sa mení pri zmenách teploty motora a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný index býva uvedený v katalógoch výrobcov automobilových mazív.

Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výlučne klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers ). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 6 zimných tried (označených číslom a „W“) a 5 letných  tried (označených číslom 30, 40, a iné). Číslo je len názvom triedy a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine.

Zimné triedy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W

Letné triedy: 20, 30, 40, 50 a 60

pre normu SAE J300

Pri výbere správneho oleja pre daný motor sú najdôležitejšie dva základné parametre: viskozita oleja a výkonnostná trieda. Viskozitu oleja a jeho použiteľnosť v závislosti od vonkajšej teploty prostredia udáva norma SAE (napr.: SAE 15W 40). Viskozita a teda aj použiteľnosť oleja sa mení v závislosti od teploty.

Zimné označenie: garantuje štartovateľnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byť teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre ľahké zapínanie motora. Tak napríklad oleje 0W umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 °C, oleje 5W pri teplotách okolo – 40 °C atď. Toto ale platí len orientačne, tento údaj do značnej miery závisí na type a veľkosti motora.

Letné označenie garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplotách. Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byt‘ teplota okolia pri zabezpečení dostatočného mazania motora. Tak napríklad v praxi sa ukázalo, že v európskych klimatických podmienkach úplne postačujú triedy 30 a 40, resp. 50, oleje triedy 60 môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.


Použitie motorových olejov pri vonkajšej teplote podľa označenia SAE:

– SAE 30 (-5 °C do 40 °C)

– SAE 40 (0 °C do +45 °C)

– SAE 20W-50 (-15 °C do +50 °C)

– SAE 15W-40 (-20 °C do +45 °C)

– SAE 10W-40 (-25 °C do +35 °C)

– SAE 5W-40 (-30 °C do +30 °C)

– SAE 5W 30 (-30 °C do +25 °C)

– SAE 0W-30 (-50 °C do + 30 °C).